Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 november 2016

Algemene Beschouwingen van D66 bij de begroting 2017

Afgelopen dinsdagavond 8 november vonden de lokale Algemene Politieke Beschouwingen plaats. Naast een kritische noot op de door het college gekozen titel ‘Met vertrouwen en energie vooruit’, kondigde de fractie van D66 een tweetal moties aan. Deze moties waren gericht op het ondersteunen van lokaal ondernemerschap. Ook vroeg de fractie weer aandacht voor de het zwembad en het gebrek aan vooruitgang rond winkelcentra De Horden en De Heul.

Koopzondag

De eerste motie van D66 roept het college op om met een voorstel te komen tot het uitbreiden van het aantal koopzondagen. Hierdoor krijgen winkeliers de vrijheid om iedere zondag tussen 12.00 en 18.00 open te zijn. Nu worden er 15 zondagen in het jaar vastgesteld door het college, waarop winkels open mogen. Volgens de D66-fractie veroorzaakt dit oneerlijke concurrentie met winkeliers in buurgemeenten als Doorn en Odijk. Dit beleid kost banen en omzet in onze gemeente. Fractievoorzitter Aart van Veen: “De openstelling op zondag moet aan de winkeliers worden overgelaten, want een verplichte zondagssluiting is niet meer van deze tijd”. Voor winkeliers die op zondag gesloten willen blijven, vindt de fractie het belangrijk dat dit voor hen mogelijk blijft.

“Met betrekking tot openstelling winkels op zondag binnen bestaande afspraken (experimentele) mogelijkheden uitwerken voor seizoens-, evenements- en gebiedsgebonden winkelopenstelling in samenwerking met ondernemers. Een nader onderzoek kan hierbij dienstig zijn” – Coalitieakkoord 2014-2018 SP, GL, PCG en PvdA

De motie werd mede-ingediend door VVD en BBNu en verworpen door de coalitiepartijen en het CDA. De coalitiepartijen hadden geen andere argumenten dan dat zij de met de PCG gemaakte afspraken respecteren. Door D66 werd aangegeven dat deze gemaakte afspraken niet duidelijk in het coalitieakkoord zijn opgeschreven. De tekst suggereert ruimte voor initiatieven. Het tegendeel blijkt waar. De zaak is volledig dichtgetimmerd tussen partijen, waarmee deelname van de PCG aan deze coalitie werd verzekerd.

De oppositiepartijen zijn nog niet klaar met dit onderwerp. Ze willen zelf op korte termijn nader onderzoeken wat inwoners en winkeliers van een volledige zondag winkelopenstelling tussen 12.00 en 18.00 uur vinden.

 

werkvloer

Regionaal Start-Up Centrum

In de tweede motie wordt bepleit dat de gemeente Wijk bij Duurstede het initiatief moet nemen tot het realiseren van een Regionaal Start-Up Centrum. Dit initiatief kan worden genomen door bijvoorbeeld ondernemersverenigingen uit te nodigen om dit idee verder uit te werken. Hiermee wordt meer kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid in de regio gecreëerd. En wordt de gemeente aantrekkelijk gemaakt voor ondernemingen die hogeropgeleide werknemers nodig hebben.

Diverse Werkgelegenheid
Nu is er vooral ruime werkgelegenheid voor lager en middelbaar opgeleiden, dankzij een aantal mooie middelgrote ondernemingen. Daarom D66 wil de werkgelegenheid in de regio diversifiëren door hogeropgeleide jongeren te stimuleren. Zij zijn nu vaak genoodzaakt weg te trekken door een tekort aan technologische bedrijven. De gemeente vergrijst snel. Door op deze manier het imago en de werkgelegenheid te verbeteren, kan ze ook weer aantrekkelijker worden voor jonge gezinnen.

Zo’n Start-Up Centrum moet het voor beginnend ondernemers makkelijker maken om hun plannen te realiseren en uit te groeien tot echte bedrijven. De gemeente en andere partijen zoals ondernemersverenigingen kunnen deze plannen faciliteren. Bijvoorbeeld door de inzet van een revolving fund en het wegnemen van andere beperkingen. Bestaande Wijkse en/of regionale ondernemers kunnen hun ervaringen delen. Bijvoorbeeld door een coaching-rol op te pakken ten behoeve van deze nieuwe jonge ondernemers.

De complete tekst van de beschouwingen kunt u downloaden bij onze publicaties.