Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 november 2017

Precario-perikelen in de herhaling tijdens de begrotingsraad

Eind vorig jaar werden de inwoners van Wijk bij Duurstede verrast door een brief van Vitens. Daarin werd een extra rekening van 70 euro per jaar aangekondigd. De achtergrond heb ik vorig jaar uitgelegd in Precario Vitens: wat vond en vindt D66? Naar aanleiding daarvan had D66 direct een motie ingediend. Deze pleitte voor lastenverlichting ter compensatie van deze doorberekening. De motie werd door de gehele raad gesteund. Verder bouwt de gemeente de komende jaren een flinke spaarpot, door ook precario te heffen over de elektriciteitskabels van Stedin. Waarbij het fijn is dat deze precario niet kan worden doorberekent aan onze inwoners.

Op 7 november 2017 werd de begroting voor 2018 en meerjarenplanning tot 2021 besproken in de gemeenteraad. Het college heeft in deze begroting een kleine lastenverlichting opgenomen, in de vorm van het niet verhogen van de OZB met de inflatie. Dat vonden wij te mager. D66 stelde voor (samen met het CDA) om de spaarpot met Stedin-gelden minder te laten groeien, en alle huishoudens een vast bedrag terug te geven zolang precario wordt geheven bij Vitens. Dat zou 1 miljoen euro kosten over de komende 4 jaar.

U kunt onze gehele inbreng teruglezen in onze Algemene Beschouwing bij de begroting 2018.

Andere partijen wilden nadere regels vastleggen over de besteding van de spaarpot met Stedin-gelden. Maar ook werd duidelijk dat er nog steeds de mogelijkheid bestaat dat Vitens een rechtszaak wint. Dan moet de gemeente alle betaalde precario aan Vitens terugbetalen. Dit creëerde een nieuwe en lastige situatie, want Vitens leek vorig jaar juist gestopt te zijn met procederen. Als Vitens alsnog wint, wordt er een gat in onze reserves geslagen. Maar ook zou Vitens dan verplicht zijn om de doorberekening aan de huishoudens terug te draaien.

Goed samenwerken

N.a.v. de discussies tijdens de vergadering hebben alle fracties hun amendementen over lastenverlichting en gebruik van de spaarpot teruggetrokken. D66 steunde een vervangend amendement, dat unaniem werd aangenomen. Dit regelt dat de Stedin-gelden geblokkeerd worden in de begroting, en de eventuele besteding aan investeringen, maatschappelijke opgaven dan wel lastenverlichting uit deze gelden later door de raad te laten vaststellen.

Deze discussie en vooral de gezamenlijke oplossing, zijn mooie voorbeelden van de constructieve wijze waarop vaak in de Wijkse gemeenteraad wordt samengewerkt, zelfs als er verkiezingen in aantocht zijn. Na het aanduiden van de verschillen proberen we tot overeenstemming te komen, ook als we daardoor zelf minder kunnen ‘scoren’ in de publiciteit. D66 hoopt dat deze houding ook in de volgende raadsperiode in stand blijft.