Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 april 2018

Portefeuilleverdeling D66-fractie

Bart van Asperdt, Raadslid*

 • Bestuurlijke vernieuwing, Bestuurlijke zaken en burgemeesterszaken
 • Ambtelijke organisatie en bestuurlijk/ambtelijke samenwerking
 • Economische zaken
 • Participatie/werkgelegenheid (inclusief schuldhulpverlening en bijzondere bijstand)
 • Openbare gezondheid
 • FinanciĆ«n
 • IT bedrijfsvoering en belastingen
 • Relaties gemeente WbD met andere overheden
 • Veiligheidsbeleid
  *In de Raad: alle portefeuilles

Marc Gnodde, fractie-ondersteuner

 • Buitengebied
 • Duurzaamheid
 • Biodiversiteit
 • Bosscherwaarden
 • Energietransities
 • Natuurontwikkeling

Max van der Meer, fractie-ondersteuner

 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Diversiteit (incl. Vluchtelingenbeleid)
 • Wonen
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Recreatie en toerisme

Mark Berntssen, fractie-ondersteuner

 • Ruimtelijke ordening
 • Wijkbeheer, beheer openbare ruimte (incl. beeldkwaliteit)
 • Vastgoed en ondernemerszaken
 • WMO
 • Grondbeleid, afvalbeleid en riolering
 • Verkeer, openbaar vervoer en fietsbeleid
 • Handhaving en informatieveiligheid
 • Smart cities/verglazing
 • Burgerzaken en dienstverlening