Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 april 2018

D66 maakt flitsende start tijdens eerste raadsvergadering

D66 Wijk bij Duurstede scoorde  flink tijdens de eerste reguliere raadsvergadering sinds de verkiezingen. Belofte maakt schuld. D66 beloofde een koopzondag in de gemeente Wijk bij Duurstede. D66 tekende het zogenaamde regenboogstembusakkoord, wat er op neer komt dat de partij gelijke rechten voor iedereen promoot, ook ongeacht geslacht, geaardheid, genderidentiteit.

 

Vrije koopzondagen gerealiseerd
Op 24 april kwam de gemeenteraad voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen. Samen met VVD, CDA en Groenlinks diende D66-fractievoorzitter Bart van Asperdt een motie in. In 2015 riepen lokale ondernemers de gemeente al op om de koopzondagen te regelen. In november 2016 deed D66 al een voorstel voor de koopzondag, maar er bleek toen geen politieke meerderheid te zijn om ondernemers iedere zondag zelf de keuze te geven open te gaan of niet.

Nu is het gelukt! Vanaf 13 mei heeft Wijk bij Duurstede vrije koopzondagen! En dus loste D66 haar eerste verkiezingsbelofte in. Fractievoorzitter Bart van Asperdt hierover:”Nu is die politieke wil er wel. Balen dat het zo lang heeft moeten duren, maar we zijn blij dat we meteen na de verkiezingen een van onze grootste verkiezingsbeloften kunnen inlossen. Iedereen -ondernemer, inwoner of bezoeker van onze gemeente- kan nu zelf gaan kiezen of zij of hij wil winkelen of zondag of niet. Een algemeen verbod is gewoon niet van deze tijd en behoort nu tot het verleden. Natuurlijk is het ook een impuls voor onze werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente.”

foto groentewinkel binnen

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor LHBTI+’ers
D66 tekende pal voor de verkiezingen als eerste het regionale regenboogstembusakkoord van het COC. We beloofden daarin onder andere om als gemeentelijk werkgever een inclusieve werkgever te willen zijn. Maar ook om de veiligheid, gelijke kansen en toekomstperspectieven van deze groep als overheid te bevorderen. Fractievoorzitter Bart van Asperdt hierover: “Helaas is dat hartstikke hard nodig. D66 wil dat alle mensen worden beoordeeld op hun bijdrage aan de samenleving en niet op hun overtuiging, niet op hun seksuele geaardheid, niet op hun religie. Dat is de kern van ons gedachtegoed. Helaas neemt de maatschappelijke positie van LHBTI’ers landelijk en in Utrecht op allerlei terreinen af.” Wanneer je kijkt naar de cijfers over zelfmoordgedachten, geweld of arbeidskansen komt steeds naar voren dat LHBTI+’ers nog altijd tegen veel problemen aanlopen in onze samenleving. Dat was ook de directe aanleiding voor D66 om deze motie in te dienen.

Steunfractielid Max van der Meer zet zich al langer in voor de zichtbaarheid van deze groep:”Sommige mensen denken dat zulke problemen in een kleine gemeente niet spelen, maar ik heb in de regio voorbeelden gezien die het tegendeel bewezen. Juist door deze groep te erkennen en zichtbaar te maken kunnen we de problemen herkennen. Het is een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente zich thuis en veilig voelt. De gemeente kan nu de eerste stap nemen om de kennis te vergroten en aan het welzijn van deze groep bij te dragen.”

Het regenboogstembusakkoord dat we hebben getekend omvat een samenhangend pakket maatregelen om iets te doen ter verbetering van de maatschappelijke positie van LHBTI+’ers. In de gemeente is niet eerder aandacht besteed aan het welzijn of de veiligheid die deze groep hier ervaart, dus er valt nog veel te halen.
De gemeenteraad heeft zich achter dit akkoord geschaard. We zijn ook blij dat wethouder Kosterman heeft aangegeven hier graag mee aan de slag te gaan en de huidige situatie op ‘Wijkse’ schaal wil onderzoeken. Wij zullen er op toezien dat het nieuwe college werk maakt en komt met concrete beleidsmaatregelen. Maar de eerste belangrijke stap is nu gezet en daar zijn we heel blij mee als D66.

Steunfractie benoemd
Op 24 april zijn Marc Gnodde, Mark Berntssen en Max van der Meer benoemd als fractie-assistent bij D66. De D66 fractie is daarmee compleet en bestaat naast Marc, Mark en Max uit raadslid Bart van Asperdt.

Fractie-assistenten zijn onder andere actief tijdens de voorbesprekingen van collegevoorstellen die aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd. Een belangrijke functie dus. Fractievoorzitter Bart van Asperdt hierover:”Ik knijp mijn handen fijn met deze 3 zwaargewichten. De gemeente gaat over heel veel uiteenlopende en zware dossiers. D66 is een serieuze bestuurderspartij. Dan wil je gewoon goed beslagen ten ijs komen. Met Max, Mark en Marc krijgen we als fractie niet alleen meer armslag maar ook veel deskundigheid binnen de fractie. Stuk voor stuk toppers! Daar gaat D66 en de gemeente Wijk bij Duurstede van profiteren. Ik ben reuzetrots en blij met onze mensen in de voorhoede!”

Voor de portefeuilleverdeling klik hier.