Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 mei 2018

Spijkerharde kritiek van D66 op houding GroenLinks in nieuw coalitieakkoord

Op dinsdag 15 mei werden de nieuwe wethouders Joustra (VVD), Marchal (PCG) en Kosterman (GL) gekozen door de nieuwe raad. Tevens werden de plannen van deze coalitiepartijen besproken en kreeg iedere raadsfractie 5 minuten de tijd voor de meest belangrijke bespiegelingen.

Fractievoorzitter Bart van Asperdt hierover: “Er zitten plannen bij die ons aanspreken en plannen die ons verbazen. Dit is het belangrijkste document voor het gemeentebeleid voor de komende 4 jaar, daarom zouden we hier graag over in debat gaan in de gemeenteraad”. Later die avond werd duidelijk dat alle politiek partijen later deze maand de kans krijgen om het akkoord alsnog uitbreider te bespreken.

Eerste reactie D66 op het coalitieakkoord
Het coalitieakkoord bevat veel punten waar D66 zich goed in kan vinden. Zo wil de coalitie het huisvestingsplan voor de scholen (IHP) tegen het licht houden om ervoor te zorgen dat de inrichting van de scholen aansluit bij de laatste onderwijsontwikkelingen. Van Asperdt: “We zijn heel blij dat de coalitie hier aandacht aan besteedt, D66 drong daar al langer op aan en nu wil het nieuwe college dit ook echt oppakken”.

Een ander goed punt dat D66 is opgevallen in het coalitieakkoord is dat mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt geholpen gaan worden aan werk. “Dat is typisch iets wat ons aanspreekt: In onze gemeente laten we niemand in de steek” aldus de D66-fractievoorzitter.

Kritiek op GroenLinks in coalitie
Toch is D66 ook kritisch  op een heleboel plannen uit het akkoord. Zo wil de nieuwe coalitie cameratoezicht gaan invoeren in de hoop criminelen daarmee af te schrikken, maar wordt er niks gezegd over de waarborging van de privacy van onschuldige burgers. Daarnaast slaat de coalitie ook de VVD-weg in als het gaat om de huisvesting van statushouders, de wens is nu om zo min mogelijk statushouders te huisvesten. D66 wil juist dat onze gemeente, net als andere gemeenten, haar verantwoordelijkheid neemt wanneer statushouders een plek moeten krijgen in de regio en in onze gemeente

Klimaatdoelstelling klimaatneutraal 2030  valt in het water

De ambities voor groen en duurzaamheid schreeuwen nog het meest om een debat.
De coalitie blijft onduidelijk over de toekomst van de Bosscherwaarden en de windmolens gaan in de ban. Vooral dat laatste verbaast D66 enorm, want zonder windmolens kan Wijk haar eigen klimaatdoelen niet halen. De gemeenteraad wil een klimaatneutrale gemeente in 2030 en het is ondertussen duidelijk geworden dat dit doel niet behaald kan worden zonder windmolens.

“Dit akkoord is veel, maar het is Groen noch Links en dat is zuur voor de kiezers van deze partij. Die krijgen gewoon iets heel anders dan waarvoor ze naar de stembus zijn gegaan.”

 

De coalitie wil wel vasthouden aan de klimaatdoelstelling, maar er mist een visie op hoe dit behaald kan worden met het wegvallen van de optie voor windmolens. Fractievoorzitter Van Asperdt reageert verbaasd: “De klimaatdoelstelling waar de partijen zelf mee hebben ingestemd, valt nu in het water. D66 reageert voor haar doen ongebruikelijk scherp: “Groenlinks heeft in haar programma, tijdens de verkiezingsdebatten en ook daarna altijd het hardst geroepen over klimaat en duurzaamheid. Maar leunt direct na de verkiezingen achterover en accepteert dat klimaatneutraal Wijk bij Duurstede in 2030 gewoon niet gehaald gaat worden. Stuitend en verdrietig voor de kiezers van Groenlinks. Ook het sociaal geweten van Groenlinks is ver te zoeken. “Landelijk en tot de verkiezingen ook lokaal loopt Groenlinks voorop met de roep om sociaal beleid. Maar het sociaal domein -met name jeugdzorg- wordt het toneel van grote bezuinigingen. De regels voor de tegenprestatie voor werkzoekenden worden strenger: precies het tegenovergestelde van wat de partij zegt te willen. Dit akkoord is veel, maar het is Groen noch Links en dat is zuur voor de kiezers van deze partij. Die krijgen gewoon iets heel anders dan waarvoor ze naar de stembus zijn gegaan.

Verder…
D66 mist verder een aantal belangrijke zaken in het akkoord, zoals bestuurlijke vernieuwing. Want hoe blijft de gemeente Wijk bij Duurstede slagvaardig nu de samenwerking met Houten is afgeketst? En ook mist D66 plannen voor voorzieningen als sport en dan denken wij daarbij natuurlijk ook aan een zwembad, bijvoorbeeld in samenwerking met andere gemeenten.

Actief aan de slag in de raad
D66 heeft altijd een constructief-kritisch geluid gebracht in Wijk bij Duurstede en is ook van plan om dit door te zetten. Constructief samenwerken met andere partijen en goede plannen steunen.

“Wij gaan natuurlijk niet afwachten op waar het college mee komt, maar gaan actief aan de slag om zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma voor elkaar te krijgen. Daar zijn we al meteen mee begonnen tijdens de eerste raadsvergadering vorige maand, toen we de vrije koopzondagen erdoorheen kregen en de gemeenteraad meekregen in ons voorstel om aandacht te besteden aan de positie van LHBTI+’ers in onze gemeente. Onze kiezers kunnen op ons rekenen. We zullen zelf ook met ideeën komen bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, sport en onderwijs.” eindigt de fractievoorzitter enthousiast.

Klik hier om het coalitieakkoord te lezen

Meer weten over wat D66 de komende 4 jaar wil doen?
Klik dan hier