Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Bijdrage D66: Kadernota 10 juli jl.

Jong en vitaal: Meer wonen, meer voorzieningen, meer groen

En voorkomen is  beter dan genezen

Laatst vroegen we aan de medewerkers van het onderwijs in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede wat er goed gaat met de kinderen in onze gemeente. Best veel: En Nederlandse kinderen behoren dan ook tot de gelukkigste op aarde en ons onderwijs is over het algemeen goed. Onze leraren, conciërges, schoolleiders en ondersteuners zijn vaak overbelast. Ik bezocht alle basisscholen in onze gemeente en ging in gesprek. En schrok. Verhalen over onrustige kinderen: concentratie-problemen. Vragen die eigenlijk bij remedial teachers thuis horen: maar de reguliere leerkracht moet het zelf oplossen. Ouders die te hoge en/of onredelijke eisen stellen aan het onderwijs of aan hun kinderen.

Kinderen vormen een aardige graadmeter van hoe het gaat met onze samenleving. Ook zijn ze  de investering dubbel en dwars waard: je investeert immers letterlijk in iemand die nog, bij leven en welzijn, een heel leven voor zich heeft. D66 is er trots op dat al onze moties gericht zijn op het verbeteren van het welzijn en de kansen van jonge mensen.

D66 is een partij die vanuit sociaal-liberale visie wil dat niemand achterop raakt. Met een welhaast oud-Testamentisch geloof in kansengelijkheid. We vertrouwen op de eigen kracht van mensen, maar laten niemand in de steek als het even tegen zit. Hier is ons 4 puntenplan voor onze gemeente voor komend bestuurlijk jaar:

4-puntenplan D66 politiek seizoen 2018-2019

1)meer voorzieningen, want zonder voorzieningen, geen kansen;

2)meer groen en duurzaamheid, want we zijn zuinig op onze gemeente voor de volgende generatie, dus gas op het groen;

3)meer en gevarieerdere woningen, dat is belangrijk en krimp kunnen we gewoon niet hebben;

4)voorkomen is beter dan genezen; raak je achterop, dan helpen we je en kun je op de overheid rekenen. We vertrouwen op je eigen kracht, maar laten je niet in de steek;

 

D66 kiest voor kinderen en voorkomen is beter dan genezen!

a)reparatie onderwijsachtstandenbeleid;

b)Kinderen in armoede, moeten we niet willen (bereik Klijnsmamiddelen);

c)Initiatief speelpark de Horden

d)voorkomen is beter dan genezen: investeren in vroegsignalering/preventie/diagnostiek door binding

 

D66 ziet in de kadernota en het nieuwe coalitie-akkoord een aantal zaken die ons aanspreken. Bijvoorbeeld extra aandacht voor het groen en groenonderhoud in onze gemeente. Die plannen steunen we dan ook. Ook de plannen uit het coalitie-akkoord op het terrein van economische zaken, portefeuille van wethouder Joustra, kunnen wij als D66 goed ondersteunen en wij zien met plezier uit naar zijn economische agenda die we in september hopen te ontvangen.

Zorgen zijn er over de betaalbaarheid van de jeugdzorg en de WMO op langere termijn. D66 vroeg dan ook of het college een amendement of motie op prijs stelt om extra geld te organiseren om te investeren in preventie en vroegsignalering. Immers: dat remt het beroep op duurdere, gespecialiseerde jeugdzorg. Het college antwoordde op 19 juni dat dit nog erg vroeg is, maar zette ondertussen wel een taskforce aan het werk. Het is dus helemaal mis, het is menens. Vanuit de visie “voorkomen is beter dan genezen” en vanuit de bestuurlijke realiteit en de Gemeentewet, waarbij het college van de gemeenteraad mag verwachten dat het voldoende budgettaire kaders stelt,  komt D66 met een motie die het college bestuurlijke ruimte geeft om te investeren in preventie/vroegsignalering en diagnostiek door binding en daarvoor geld vrij maakt bij de volgende programmabegroting. D66 wil de jonge mensen en het college helpen. En de betaalbaarheid en toegankelijkheid van goede jeugdzorg op langere termijn redden, vandaar onze reddingspoging in de vorm van een motie.  Onze vraag aan het college van burgemeester en wethouders is wat het college van onze dappere reddingspoging vindt?

Ik zei al: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Tenminste als je ouders of verzorgers niet kampen met armoede of schulden. Dat probleem is veel groter dan we dachten, ook in gemeente Wijk bij Duurstede. Ronduit schrijnend dat de gemeente ter bestrijding van kinderarmoede goed beleid en veel geld op de plan heeft liggen; ik geloof zo’n ca. €60.000 per jaar. Maar we geven nog geen (eerste kwartaal 2018, ca. €2000) uit want we bereiken die kinderen niet! Zelf zie ik in mijn dagelijks werk wat kinderarmoede inhoud. Geen warme jas; ook al is het winter.  Alle vriendjes gaat op voetbal; maar jij niet, want er is thuis helaas geen geld voor sport. Nooit ontvang je een uitnodiging voor een kinderfeestje; want jij organiseert als kind zelf nooit een feestje want dan kunnen je ouders niet betalen, dus word je zelf ook niet uitgenodigd.  Je hart breekt gewoon. Over kansenongelijkheid gesproken. D66 komt daarom met een motie die op actie is gericht en waarmee we de kinderen waar we het hier over hebben gaan bereiken. Als er nou vanavond 1 motie is die we met zijn allen: college en raad gezamenlijk wat mij betreft,  naar de eindstreep moeten trekken, dan is het toch wel deze.

Een ander gevalletje preventie en kansengelijkheid betreft onze middelen voor VVE-plaatsen: ik ben dus weer terug bij het onderwijs. Onze gemeente is een nadeelgemeente. Dat betekent dat als we niks doen, we vanaf 2020 vanwege een teruglopende GOAB-uitkering, we hoogstwaarschijnlijk niet meer hetzelfde VVE-aanbod voor hetzelfde aantal kinderen kunnen aanbieden. Regeren is vooruitzien en daarom vraagt D66 per motie om dit te repareren in de eerstvolgende  meerjarenbegroting.

Ik zei al: veel gaat er ook goed. Geweldig om te zien dat jongeren zelf -in samenwerking met jongerenwerk en heel veel andere partijen-  om het skatepark op te waarderen. D66 is enthousiast en vraagt het college dan ook per motie om dit met inzet en geld te ondersteunen.

Bart van Asperdt, Fractievoorzitter D66 Wijk bij Duurstede