Steun ons en help Nederland vooruit

Mark Berntssen

Lid steunfractie / Secretaris afdelingsbestuur

43 jaar

Wijk bij Duurstede

Mark Berntssen (Zevenaar, 1976) is getrouwd met Leontien en woont samen met hun kinderen Fay (14) en Jens (11) in Wijk bij Duurstede.

Mark is geo-informaticus en studeerde Technische Bedrijfskunde in Amsterdam. Sinds 2002 woont hij in Wijk bij Duurstede. Mark is Operationeel Manager bij VGI-Support. Hij heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld in het ruimtelijk domein, en is ook erg verweven in Wijk bij Duurstede. Zo is hij lid van de Lions Levefanum, een serviceclub die zich bezighoudt met de inwoners die op allerlei gebied een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Mark wil zich de komende raadsperiode bezighouden met:

 • De komst van een groot aantal extra woningen en banen. Daarmee blijft het inwonertal, de kennis en het ondernemersklimaat op peil, ondanks de toenemende vergrijzing.
 • Een goede bereikbaarheid van de gemeente. Naast ontsluiting richting Utrecht krijgen de verbinding richting Houten, Driebergen, Amersfoort en Maarsbergen ook aandacht.
 • Het verhogen van de kwaliteit van de openbare groen. Bij de aanleg en onderhoud wordt waar mogelijk intensief en langdurig samengewerkt met inwoners en groenbeheerders.

Wij kiezen voor de toekomst.

Portefeuilles als fractie-ondersteuner:

 • Ruimtelijke ordening, wijkbeheer en beheer openbare ruimte
 • Vastgoed en ondernemerszaken
 • WMO
 • Grondbeleid, afvalbeleid en riolering
 • Verkeer, openbaar vervoer en fietsbeleid
 • Handhaving en informatieveiligheid
 • Smart cities/verglazing
 • Burgerzaken en dienstverlening
 • Groen (incl. Beeldkwaliteit van het groen)
Meer van Mark Berntssen