Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Amendement Vitenscompensatie

    Amendement m.b.t. heffingskorting ter compensatie precariobelasting Vitens, door minder op te sparen van de Stedin-gelden. Dit is behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2017. N.a.v. de discussie tijdens de vergadering hebben we dit teruggetrokken. Veel partijen stonden sympathiek tegenover de motie. Ze schrokken terug vanwege het risico dat de Vitens-gelden terugbetaald moeten worden aan…

    • Gepubliceerd op 8 november 2017
  • Motie Precario Vitens 13-12-2016

    Motie m.b.t. lastenverlichting door afschaffen of halveren precariobelasting Vitens. Aangenomen met algemene stemmen in de raadsvergadering van 13 december 2016. Ingediend door: D66 en uiteindelijk alle andere partijen.

    • Gepubliceerd op 13 december 2016