Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen bij kadernota 2021

Geachte voorzitter,

“In tijden van crisis leer je je vrienden kennen.” Dat schrijft Marcel Moes van adviesbureau Nautus midden in de Coronacrisis in een fantastische column. Om vervolgens de loftrompet te steken over publieke professionals, die midden in de Coronacrisis het land aan de praat hielden. Wat heet! Vanavond sluit ik mij bij Marcel aan.

Tijdens die crisis heeft de samenleving kunnen leunen op de professionals in de publieke sector. Medewerkers van de zorg, met name op de Ic’s, die levens redden. De huisartsen hier in onze gemeente. Medewerkers van sociale diensten die TOZO-uitkeringen verstrekken. Onze Boa’s en de politie: op de bres en soms daarbij letterlijk de klappen opvangend. De basisschoolleerkrachten, die ondanks een chronisch tekort aan tijd en persoonlijke aandacht de lessen ineens digitaliseerden en daarmee het onderwijssysteem in de lucht hielden. Onze gemeenteambtenaren, zowel hier als bij onze gemeenschappelijke regelingen, die overal een mouw aan hebben gepast. Voorzitter, D66 wil zijn algemene beschouwingen beginnen door alle publieke professionals die -soms zelfs met gevaar voor eigen gezondheid en leven- zich tijdens de coronacrisis hebben ingezet voor ons allemaal, te danken voor deze inzet!! We hebben het gezien. We hebben jullie bewonderd. En nog steeds! Dank!

Deze bestuursperiode loopt in maart volgend jaar op zijn einde en dus bereiden we de laatste gemeentebegroting 2022 voor. Dit zijn voor D66 de grootste politieke prioriteiten voor deze bestuursperiode:
1. Wonen. D66 juicht extra bouwplannen toe. Wil gevarieerd bouwen. Grote zorgen zijn er over de positie van
bijzondere doelgroepen, starters voorop. Waar moeten onze jongeren straks wonen?
2. Verduurzaming. D66 wil door met de GVR en D66 wil ‘gas op het groen’ en biodiversiteit.
3. Onderwijs. D66 wil dat er- nog deze bestuursperiode -een raadsbesluit komt over huisvesting Brede School
De Heul.
4. Sociaal domein. D66 ziet bezuinigen op het sociaal domein helemaal niet zitten.
5. Theater Calypso. D66 wil dat Calypso openblijft.
6. Gemeentelijke organisatie. Op de gemeentelijke organisatie wordt niet bezuinigd, maar we zoeken structurele versterking voor onze organisatie en de organisatie van Gemeenschappelijke Regelingen waarbij we aangesloten zijn.

Normaal gesproken lanceert D66 een aantal amendementen. Dit jaar ligt dat veel lastiger. Er is namelijk geen pijl te trekken op de Rijksoverheid. In het kader van de WIJ-lijn rekende de D66-fractie op ingrijpende bezuinigingen. We hebben loyaal meegewerkt aan de WIJ-lijn-avonden en bereidden ons hierop voor. Maar toen verraste de Rijksoverheid ons plotsklaps en op het nippertje met een (incidentele) financiële injectie voor jeugdhulp.
Voorzitter, ik voel me als raadslid verplicht om goede financiële kaders te stellen voor onze gemeente, samen met mijn collega’s. Maar ik worstel met een onvoorspelbaar proces, grotendeels ingegeven door een Rijksoverheid die qua bekostiging van gemeenten alle kanten op schiet. Omdat wij niet weten waar we aan toe zijn, is de fractie van D66 is slecht in staat om dit vanavond om te zetten in concrete amendementen. Daarom dit jaar geen amendementen van D66. We volstaan met het duiden van onze politieke prioriteiten en ik heb net onze zes prioriteiten gegeven.

In oktober stellen we bij de begroting nadere prioriteiten.
Misschien kan dat dan op de volgende manier: Op 27 mei 2020 is door middel van een lijvig (48 A4) document uitgebreid van gedachten gewisseld over ‘de staat van de gemeente Wijk bij Duurstede’ in de zogeheten ‘midterm review’ (tussentijdsverslag). Deelnemers aan dit besloten gesprek waren drie wethouders en drie fractievoorzitters van de coaltitie partijen. Dit lijvig document van 48 A4 verdient in de ogen van D66 een update. En kan daarna heel goed dienen voor de openbare voorbesprekingen en openbaar raadsdebat ter voorbereiding van de gemeentebegroting 2022 en verder, in oktober-november.

Onze vraag aan het college: Bent u bereid om het onderliggende document (48 A4) ‘mid term review’ te updaten en via de agendacommissie te laten agenderen t.b.v. de WIJ-lijn in voorbereiding van de gemeentebegroting 2022 e.v.?
Wij willen toe naar een open bestuursstijl, noem het nieuw leiderschap. Openbare informatie is open en kan open besproken worden. Daar staan en gaan we voor. Noem het open, noem het transparant.

Dank u wel voorzitter.
Bart van Asperdt, Raadslid/Fractievoorzitter.

Gepubliceerd op 14-07-2021 - Laatst gewijzigd op 14-07-2021