Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement Vitenscompensatie

Amendement m.b.t. heffingskorting ter compensatie precariobelasting Vitens, door minder op te sparen van de Stedin-gelden. Dit is behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2017. N.a.v. de discussie tijdens de vergadering hebben we dit teruggetrokken. Veel partijen stonden sympathiek tegenover de motie. Ze schrokken terug vanwege het risico dat de Vitens-gelden terugbetaald moeten worden aan Vitens. We steunden een vervangend amendement, raadsbreed gedragen, dat regelt dat de Stedin-gelden geblokkeerd worden in de begroting, en de besteding aan investeringen, maatschappelijke opgaven dan wel lastenverlichting uit deze gelden later door de raad te laten besluiten.

Oorspronkelijk ingediend door: D66 en CDA.

Gepubliceerd op 08-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018