Steun ons en help Nederland vooruit

Aandacht voor bereikbaarheid

De bouw van een groot aantal nieuwe woningen is van invloed op verkeer van en naar Wijk bij Duurstede. D66 wil met de komst van de geplande nieuwbouw de leefkwaliteit en bereikbaarheid niet uit het oog verliezen. Naast de beoogde lichte inwonersgroei wil D66 ook meer aandacht voor de bereikbaarheid van de gemeente door in samenwerking met Rijk en Provincie aandacht te hebben voor de opwaardering van een aantal structurele verbindingen. Naast de N229 zijn er een aantal verbindingen die nu nog onvoldoende voor het voetlicht worden gebracht, zoals de verbinding richting Houten, Driebergen, Amersfoort en Maarsbergen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018