Steun ons en help Nederland vooruit

Agrarische bedrijvigheid

Onze gemeente heeft een typisch regionale economie. De agrarische sector zorgt voor werkgelegenheid en trekt toeristen en bezoekers naar onze gemeente. Evenementen als de Langbroekse Schapenmarkt en het Cothense Kersenfestival zijn de trots van de inwoners.

Helaas staan de fruitteelt, land- en tuinbouwbedrijven al jaren onder grote druk. Vele bedrijven zijn nu nauwelijks in staat te overleven. D66 vindt dat onderzocht moet worden hoe deze sector duurzaam versterkt kan worden. We juichen de benadering voor de inzet van lokale seizoenarbeiders in deze sector toe, zeker in de huidige economische situatie. D66 ondersteunt de initiatieven die de sector zelf onderneemt, bijvoorbeeld voor biologische landbouw.

Uitgangspunt in de veeteelt is en blijft dat veehouderijen grondgebonden zijn. We onderzoeken of bouwvergunningen gekoppeld kunnen worden aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

In de nieuwe Omgevingsvisie worden groeimogelijkheden gekoppeld aan beleidsdoelen uit de omgevingsvisie, zoals duurzaamheid en innovatie. Dit past goed binnen de D66 visie voor het buitengebied.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018