Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebeleid

D66 wil geen inkomenspolitiek voeren via de gemeente, maar is wel voorstander van een verantwoord armoedebeleid. Daarbij zijn we scherp op het voorkomen van de zogenaamde “armoedeval”: het effect dat mensen die vanuit een uitkering betaald werk vinden, erop achteruit gaan omdat ze allerlei gemeentelijke vrijstellingen en kortingen mislopen.

D66 is dan ook voor een glijdende schaal voor armoederegelingen, met de hoogste bijdrage van de gemeente op bijstandsniveau, en dan aflopend naar 130% van het minimumloon.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018