Steun ons en help Nederland vooruit

Brede buurtscholen

D66 wil dat basisscholen meer bieden dan alleen onderwijs. Een brede buurtschool (kindcentrum) is een school waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar terecht kunnen. Hierin wordt dus ook gewerkt aan vroeg- en voorschoolse educatie. (Taal)achterstanden kunnen zo vroegtijdig worden gesignaleerd en effectief worden bijgestuurd, zodat langdurige en complexe problemen op langere termijn zo veel mogelijk worden voorkomen. Een goede samenwerking tussen gemeentelijke instanties en het basisonderwijs bij het ontwikkelen van de voorschoolse educatieprogramma’s zal leiden tot een betere doorstroming naar het basisonderwijs.

Op een brede buurtschool ontwikkelen kinderen zich op het gebied van sport, cultuur, creativiteit, techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid. Naschoolse opvang en overblijven zijn altijd mogelijk. Deze school biedt een integraal dagarrangement waarin ook aandacht is voor een gezonde leefstijl.

D66 wil minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018