Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsgebruik stimuleren

D66 wil het gebruik van de fiets stimuleren. Het doel hiervan is o.a. om naast de recreatieve impuls, het gebruik van de auto binnen de gemeente te beperken en zodoende de druk op het parkeren van auto’s in en rond de binnenstad te verminderen. De maatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren zijn te vinden in meer, betere en veiligere fietsenstallingen, verlichting en fietsroutes. Om het voor toeristen aantrekkelijk te maken de historische binnenstad, de haven en het kasteel te bezoeken, is uitbreiding van al dan niet gratis elektrische oplaadpunten in de binnenstad een pluspunt.

Aansluiting op fietssnelwegen

Ook in het buitengebied krijgt de fietser de ruimte. Ofwel door wegen fietsvriendelijk in te richten of door nieuwe en veilige fietspaden aan te leggen. We werken aan de aansluiting op fietssnelwegen richting Utrecht, Amersfoort en Wageningen. Fietssnelwegen zijn routes die waarbij alle hindernissen voor fietsers zijn weggehaald, zodat het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer wordt bevorderd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018