Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraad toegankelijk maken

De raadsvergaderingen beginnen in Wijk bij Duurstede erg laat; daarmee is het publieke debat niet echt toegankelijk. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede is voorzichtig begonnen met digitaal vergaderen en geluidsopnamen. D66 steunt dat en wil meer geld uittrekken om het livestreamen van raadsvergaderingen mogelijk te maken. We willen dat geïnteresseerden wereldwijd—live of door terug te kijken—raadsdebatten kunnen volgen. Uitgangspunt is dat alles openbaar is, tenzij er (wettelijk) geheimhouding op de stukken is gelegd. D66 wil af van “vertrouwelijke” memo’s van het college van Burgemeester en Wethouders.

Inwoners centraal

Inwonersinitiatieven verschijnen in Wijk bij Duurstede niet snel op de raadsagenda. D66 wil daarom het burgerinitiatief invoeren. Hiermee kan een voorstel van een groep burgers van minstens 25 personen snel op de raadstafel belanden. De ‘Verordening Burgerinitiatief’ van de gemeente Houten kan hierbij als model dienen.

Gemeenteraad

D66 ziet de raadsgriffie als onmisbaar voor de gemeenteraad om haar rol goed uit te voeren. D66 is daarom voor versterking van de raadsgriffie. Wil onze lokale democratie inhoud en betekenis hebben, dan is een goed daarop toegeruste griffie een onmisbare randvoorwaarde.
De agendacommissie regelt de agenda van de gemeenteraad. D66 wil een bredere samenstelling van de agendacommissie, bij voorkeur zijn in de agendacommissie alle partijen vertegenwoordigd.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018