Steun ons en help Nederland vooruit

Goede zorg, werken aan transformatie

Transitie en transformatie in het sociale domein

In 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, participatie en de WMO. De gemeente is daardoor nog belangrijker geworden voor haar inwoners. Terugkijkend constateert D66 Wijk bij Duurstede dat ondanks de nodige strubbelingen deze decentralisaties over het algemeen goed zijn doorgevoerd. In ruil voor meer financiële risico’s, krijgt de gemeente meer grip op het beleid. Dat nieuwe beleid wordt nu gevormd; we spreken dan over transformatie van het sociale domein. Dat is geen sinecure.

Leefringen

D66 organiseert het sociaal domein consequent aan de hand van het leefringenmodel:

Model leefringen

In eerste instantie bepalen inwoners zelf hoe zij hun leven vormgeven. Dat is de kracht van de inwoners zelf. Natuurlijk altijd in verbondenheid met anderen: het sociaal netwerk. Voor D66 is dat erg belangrijk: geen mens hoeft alleen te leven. Vervolgens zien wij voor de gemeente een grote taak weggelegd voor het creëren en in stand houden van algemene voorzieningen. D66 Wijk bij Duurstede wil voorkomen dat de gemeente Wijk bij Duurstede een “slaapstad” wordt, waar het mooi wonen is maar waar niets te beleven valt. Vanuit die gedachte steunt de gemeente het verenigingsleven, sportvoorzieningen en allerlei voorzieningen op sociaal-maatschappelijk gebied. Tot slot kunnen inwoners die achterop of in de knel dreigen te raken, rekenen op individuele hulp en voorzieningen. We zorgen voor aandacht en voorzieningen om het leven goed te hebben en te houden.

Meer inzet op transformatie

Hebben we wel voldoende mensen en middelen om de transformaties vorm te geven? D66 wil hiervoor de beste mensen en extra middelen (geld) inzetten, zodat de transformatie van het sociaal domein voldoende aandacht krijgt. Voorkomen moet worden dat alle middelen en energie in het in standhouden van het bestaande wordt gestopt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018