Steun ons en help Nederland vooruit

Integrale aanpak binnenstad en ondergronds parkeren

De binnenstad van Wijk bij Duurstede heeft te kampen met leegstand van winkels, maar heeft aan de andere kant op cultureel en ook op historisch gebied veel te bieden aan haar inwoners en aan toeristen. In het algemeen bestaat er veel consensus over de toekomst van de gemeente. De gemeente moet erop inzetten om verder te groeien als een toeristische trekpleister, waar dagjesmensen ook een hotelovernachting gaan boeken en uitgebreid genieten van de historie, cultuur en natuur. Tegelijkertijd hebben we de wens om onze jongeren vast te houden, door ze kansen te bieden om hier te blijven wonen en werken.

Integraal aanpakken

Gemeente, inwoners en ondernemers (al dan niet vertegenwoordigt in aparte verenigingen) hebben veel ideeën en plannen, maar een integrale visie ontbreekt. Parkeren is voor de ene groep wel een probleem en voor de andere groep juist weer niet. Ook parkeren op de markt blijft een voortdurende strijd. De gemeente durft geen keuzes te maken, en het ene plan is nog niet uitgevoerd of het volgende wordt gepresenteerd. D66 wil daarom een integrale aanpak van de binnenstad, waarbij bestaande en nieuwe plannen in een integraal plan wordt samengevat. Om de binnenstad aantrekkelijker te maken moet in de eerste plaats de parkeerproblematiek opgelost worden. Parkeren in de nabijheid van de binnenstad moet mogelijk blijven, maar D66 wil een autoluwe binnenstad zodat er meer ruimte komt voor historische en culturele evenementen, en voor fietsparkeerplekken. Het parkeren op de Markt en het Walplantsoen moet vervangen worden door ondergronds parkeren zoals onder het gemeentehuis al mogelijk is gebleken. Ondergronds parkeren in combinatie met het te ontwikkelen nieuwbouwproject op de locatie ‘Oude Postkantoor’ lijkt mogelijk. Uiteraard dient de haalbaarheid grondig onderzocht te worden. Belangrijk wordt of deels betaald parkeren past, en of een en ander in een Publiek Private Samenwerking (PPS) is te gieten.

Mooie binnenkomst

Ook de binnenkomst in Wijk bij Duurstede mag mooier. Dan gaat het niet alleen over de groenvoorziening die veel beter kan. D66 is voorstander van uitvoering van de Shared Space-plannen die voor de Zandweg zijn gemaakt. De voetganger en fietser wordt hier centraal gesteld, en de auto wordt de gast.

Water terug in Walplantsoen

Als het over de binnenstad gaat moeten we ook naar het water kijken. Wijk staat met de rug naar het water en het is jammer dat de mogelijkheden hier niet worden onderzocht. D66 wil het Walplantsoen in ere herstellen en de haven terugbrengen. Het recreatieve vaarverkeer moet straks vanaf de Lek, over het Walplantsoen naar Cothen kunnen varen. We geven de natuur haar ruimte terug en nodigen toeristen uit zich te verwonderen over het Wijkse, Cothense en Langbroekse cultuurhistorisch erfgoed.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018