Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor ondernemerschap

We moeten de uitdagingen van deze tijd onder ogen zien, ook in Langbroek, Cothen en Wijk legt de vergrijzing druk op de gemeente. In combinatie met de uitstroom van jonge mensen lijkt de toekomst iets om bezorgd over te zijn. D66 ziet kansen voor de kernen in de hedendaagse trends. Om de gemeente sterk en vitaal te houden is het tijd voor een verbindend toekomstplan. Geen wirwar aan deelplannen die niet op elkaar aansluiten, maar één integrale visie die de kracht van elke kern weet te verbinden. Het economisch beleid moet erop gericht zijn om dagjesmensen en toeristen langer vast te houden. In de omgevingsvisie die de gemeente samen met Houten en Bunnik heeft opgesteld wordt al een mooi begin gemaakt voor het buitengebied. Het moet makkelijker worden om economische nevenactiviteiten in het buitengebied te realiseren, de boer moet bijvoorbeeld ook een ijsje kunnen verkopen.

De gemeente moet nieuwe initiatieven faciliteren en de samenwerking tussen de verschillende sectoren stimuleren. D66 heeft in 2017 een motie ingediend (die met algemene stemmen is aangenomen), waarbij de gemeente wordt opgeroepen het voortouw te nemen in de oprichting van een regionaal startup-centrum. In dit nieuwe centrum kunnen ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven samen met jonge mensen een initiatief starten voor hun eigen onderneming. Ook het overzichtelijk maken van de gemeentelijke regels, en het openbaar maken van gemeentelijke informatie (open data), kan beginnende ondernemers een steun in de rug geven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018