Steun ons en help Nederland vooruit

Een leven lang leren

Met onze plannen voor vroeg- en voorschools onderwijs en voor brede buurtscholen zullen we de instroom van jonge laaggeletterden sterk terugdringen. D66 wil ook investeren in laaggeletterden en anderstaligen die de school al verlaten hebben. D66 is blij dat er in Wijk bij Duurstede een Taalpunt is gestart en wil dat de gemeente daarin blijft investeren. Ook digitale kennis wordt belangrijker: steeds vaker wordt gevraagd iets via internet te regelen, en bij veel banen moet men kunnen omgaan met computers. Sommige mensen kunnen deze ontwikkelingen niet bijbenen en hebben daardoor moeite mee te komen. D66 wil ook deze digitale laaggeletterdheid bestrijden. Het voorkomen en het bestrijden van laaggeletterdheid bevordert gelijke kansen voor iedereen en stimuleert een leven lang leren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018