Steun ons en help Nederland vooruit

Aandacht voor mantelzorgers

Aandacht voor mantelzorgers

Te veel komt op de schouders van mantelzorgers terecht. D66 wil dat mantelzorgers kunnen worden vervangen en gerichter worden ondersteund. D66 vermoedt dat we niet alle mantelzorgers in onze gemeente goed in beeld hebben en wil daarom extra aandacht voor deze groep. Mantelzorgers worden door de gemeente ontzien. Zo kan bijvoorbeeld een mantelzorger die is aangewezen op een bijstandsuitkering, ontheffing krijgen van allerlei extra verplichtingen in het kader van deze uitkering. Het gemeentelijk beleid is er op gericht de mantelzorger te steunen en te ontlasten.

Niet-volwassenen mantelzorgers

Dat moeten we niet willen. Want kinderen hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen, om te spelen en om vooral kind te zijn. Daarom wil D66 gericht onderzoek naar jonge mantelzorgers, en hen niet belasten met serieuze zorgtaken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018