Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

Algemene stukken & bijdragen

Financiën

Financiën duurzaam in evenwicht

Zorg en welzijn

D66 juicht een zorgsysteem dat uitgaat van emancipatie en zelfbewustzijn toe

Bestuurlijke hervormingen

D66 maakt zich zorgen over slagkracht gemeente

Economie en ondernemerschap

Een bruisende binnenstad en vrijheid om te ondernemen

Onderwijs

Goede huisvesting voor alle basisscholen

Kunst, cultuur, sport en vrije tijd

Zelfredzame en toegankelijke cultuur en sport

Duurzaamheid

D66 wil op termijn een klimaatneutrale en duurzame gemeente

Verkeer en mobiliteit

Fietsgebruik stimuleren

Woningbouw en openbare ruimte

Gevarieerd en levensbestendig bouwen, efficiënter beheer wegen en groen

Veiligheid en handhaving

Veiligheid door samenwerking