Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

Algemene stukken & bijdragen

Goede zorg

D66 gelooft in de kracht van burgers onderling. Inwoners die in de knel dreigen te raken, kunnen rekenen op individuele hulp en voorzieningen.

Economie en ondernemerschap

Een bruisende binnenstad en vrijheid om te ondernemen

Goed onderwijs

Goed onderwijs is de motor van welvaart en persoonlijke groei

Cultuur, sport en vrije tijd

Toegankelijke sport, toegankelijke cultuur, zwembad is haalbaar

Duurzaamheid

D66 wil op termijn een klimaatneutrale en duurzame gemeente

Mobiliteit

Fietsgebruik stimuleren, bereikbaarheid garanderen

Woningbouw en openbare ruimte

Gevarieerd en levensbestendig bouwen, efficiënter beheer wegen en groen

Veiligheid en handhaving

Veiligheid door samenwerking

Buitengebied

Ruimhartig omgaan met initiatieven van burgers, agrariërs en andere ondernemers

Goed bestuur

D66 maakt zich zorgen over de slagkracht van de gemeente, en wil inwoners meer betrekken bij het bestuur

Financiën

Financiën duurzaam in evenwicht

Standpunten 2014

Standpunten uit programma 2014