Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor

Ondernemers

D66 wil een goed algemeen voorzieningenniveau. Een vitale gemeente, geen slaapstad. Lijsttrekker Bart van Asperdt hier over: “De laatste jaren is veel energie gaan zitten in de decentralisaties en zorg. Komende jaren willen we extra aandacht voor het algemene voorzieningenniveau in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. Een levendige gemeente die bereikbaar is, waar wat te doen is en waar we ondernemen stimuleren.”

Vanuit die visie wil D66:

  • Dat ondernemers in onze gemeente de vrijheid krijgen om zelf te bepalen of zij hun winkel op zondag open willen doen of niet.
  • Dat de verkeersverbindingen verbeteren. We willen de N229 opwaarderen en de verbinding met plaatsen als Maarsbergen en Houten moet beter.
  • Dat er wat te doen blijft in de gemeente. Een huisartsenpost, een volwaardig zwembad en gevarieerde woningbouw om krimp te voorkomen.
  • Dat schuldhulpverlening ook bereikbaar is voor ZZP’ers en ondernemers. Ondernemers betalen ook belasting en mogen dus niet worden uitgesloten van voorzieningen.
  • De mogelijkheden voor ondernemen in het buitengebied verruimen. Wij zijn voor innovatie en een levendig buitengebied.
  •  Een integrale aanpak voor het bruisend houden van de Wijkse binnenstad. We willen ondergronds parkeren mogelijk maken.
  • Het toerisme stimuleren en de vele “dagjesmensen” langer vasthouden.
  • Een start-up centrum door en voor ondernemers. Waar jonge ondernemers kunnen starten en worden ondersteund door lokale ervaringsdeskundigen.
  • Vitale buurtcentra. Als we willen dat mensen langer thuis blijven wonen, dan moeten voorzieningen en winkels makkelijk bereikbaar zijn. Er moet dus ook wat te ondernemen zijn in de buurt.

Jongeren

Ondernemers

Groene realisten

Ouderen

Woningzoekenden